Our
Project Detail
Malaysian Mosaics Berhad, Malaysia (Kluang - Batu 4)
Khách hàng Malaysian Mosaics Berhad
(Nhà máy sản xuất gạch men)
Phạm vi công việc của T&E Đứng đầu liên danh thiết kế
Phạm vi công việc thiết kế
 1. Qui hoạch tổng mặt bằng
 2. Kiến trúc
 3. Kết cấu và hạ tầng
 4. Cơ điện
Vị trí PTD 41178, Batu 4, Jalan Batu Pahat, Kluang, Johor, Malaysia
Diện tích khu đất 97,639 m2
Diện tích sàn xây dựng
 • 55,830 m2 (Giai đoạn 1)
 • 6,632 m2 (Giai đoạn mở rộng)
Hạng mục công trình
 • Nhà xưởng sản xuất (Giai đoạn 1)
 • Khối văn phòng (Giai đoạn 1)
 • Trạm điện (Giai đoạn 1)
 • Trạm cân (Giai đoạn 1)
 • Nhà xưởng sản xuất (Giai đoạn mở rộng)
 • Nhà xưởng bảo trì (Giai đoạn mở rộng)
Năm hoàn thành
 • 1998 (Giai đoạn 1)
 • 2005 (Giai đoạn mở rộng)