Our
Project Detail
Malaysian Mosaics Berhad, Malaysia (Kluang - Mengkibol Industrial Area)
Khách hàng Malaysian Mosaics Berhad
(Nhà máy sản xuất gạch men)
Phạm vi công việc của T&E Đứng đầu liên danh thiết kế
Phạm vi công việc thiết kế
  1. Qui hoạch tổng mặt bằng
  2. Kiến trúc
  3. Kết cấu và hạ tầng
Vị trí Mengkibol Industrial Area, Jalan Batu Pahat, Kluang, Johor, Malaysia
Diện tích khu đất 121,405 m2
Diện tích sàn xây dựng 26,221 m2
Hạng mục công trình
  • Nhà kho vệ tinh thành phẩm và bán thành phẩm
  • Mở rộng nhà xưởng sản xuất
  • Mở rộng nhà kho
  • Nhà máy xử lý nước thải
  • Kho chất thải rắn
Năm hoàn thành 2006