Our
Project Detail
client's image
White Horse Ceramic Industries Sdn Bhd, Malaysia (Tanjung Langsat - PLO 29)
Khách hàng White Horse Ceramic Industries Sdn Bhd
(Nhà máy sản xuất gạch men)
Phạm vi công việc của T&E Tư vấn tổng hợp EPCM
Phạm vi công việc thiết kế
 1. Qui hoạch tổng mặt bằng
 2. Kiến trúc
 3. Kết cấu và hạ tầng
 4. Cơ điện
 5. Cảnh quan sân vườn
Vị trí PLO 29, Tanjung Langsat Industrial Estate, Pasir Gudang, Johor, Malaysia
Diện tích khu đất 123,090 m2
Diện tích sàn xây dựng 92,047 m2 (Giai đoạn 1) & (Giai đoạn mở rộng)
Hạng mục công trình
 • Nhà xưởng sản xuất & Nhà kho chứa nguyên liệu (Giai đoạn 1)
 • Khu bốc dỡ hàng (Giai đoạn 1)
 • Trạm điện chính & trạm điện phụ (Giai đoạn 1)
 • Văn phòng, nhà ăn và Nhà phụ trợ (Giai đoạn 1)
 • Bể ngầm chứa nguyên liệu (Giai đoạn mở rộng)
 • Nhà xưởng sản xuất (Giai đoạn mở rộng)
 • Nhà máy xử lý nước thải (Giai đoạn mở rộng)
 • Kho thành phẩm và bán thành phẩm (Giai đoạn mở rộng)
 • Nền móng cho máy, thiết bị công nghệ (Giai đoạn mở rộng)
Năm hoàn thành
 • 2002 (Giai đoạn 1)
 • 2007 (Giai đoạn mở rộng)