Our
Project Detail
DKSH Vietnam Co. Ltd., Vietnam (VSIP)
Khách hàng Công ty TNHH DKSH Việt nam
(Trung tâm phân phối sản phẩm và Nhà kho)
(Trung tâm phân phối hàng tiêu dùng, sản phẩm chăm sóc sức khỏe và hàng gia dụng)
Phạm vi công việc của T&E Tư vấn tổng hợp EPCM
Phạm vi công việc thiết kế
  1. Qui hoạch tổng mặt bằng
  2. Kiến trúc
  3. Kết cấu và hạ tầng
  4. Cơ điện
Vị trí Hà nội, Việt nam
Diện tích khu đất 12,003 m2
Diện tích sàn xây dựng 6,653 m2
Hạng mục công trình
  • Nhà kho và trung tâm phân phối (trang bị điều hòa không khí)
  • Nhà kho nhiệt độ bên ngoài
  • Khu bốc dỡ hàng
  • Văn phòng, nhà ăn, nhà bảo vệ…
  • Công tác hạ tầng kỹ thuật
Năm hoàn thành 2011