Our
Project Detail
Mekong Flour Mills Ltd., Vietnam
Khách hàng Công ty TNHH Chế Biến Bột Mì Mekong
(Nhà máy sản xuất bột mì)
Phạm vi công việc của T&E Tư vấn tổng hợp EPCM
Phạm vi công việc thiết kế
 1. Qui hoạch tổng mặt bằng
 2. Kiến trúc
 3. Kết cấu và hạ tầng
 4. Cơ điện
 5. Cảnh quan sân vườn
Vị trí Khu Công Nghiệp Phú Mỹ, Bà rịa – Vũng Tàu, Việt nam
Diện tích khu đất 70,000 m2
Diện tích sàn xây dựng 14,200 m2 (Giai đoạn 1) & Giai đoạn mở rộng
Hạng mục công trình
 • Si lô chứa lúa mì (Giai đoạn 1)
 • Tháp tiếp nhận (Giai đoạn 1)
 • Nhà xưởng xay lúa mì (Giai đoạn 1)
 • Si lo chứa cám (Giai đoạn 1)
 • Nhà đóng gói bột mì (Giai đoạn 1)
 • Nhà kho chứa bột mì và cám(Giai đoạn 1)
 • Văn phòng, nhà ăn ... (Giai đoạn 1)
 • Nhà đóng gói bột mì (Giai đoạn mở rộng)
 • Nhà kho chứa bột mì và cám(Giai đoạn mở rộng)
 • Kết cấu bồn bể chứa bột rời (Giai đoạn mở rộng)
Năm hoàn thành
 • 2003 (Giai đoạn 1)
 • 2012 (Giai đoạn mở rộng)