Our
Project Detail
Vietnam Flour Mills Ltd., Vietnam
Khách hàng Công ty TNHH Xay Lúa Mì Việt nam
(Nhà máy sản xuất bột mì)
Phạm vi công việc của T&E
  1. Tư vấn tổng hợp EPCM (Giai đoạn mở rộng #1)
  2. Thiết kế và xin phép cơ quan chức năng (Giai đoạn mở rộng #2 & #3)
Vị trí Khu Công Nghiệp Mỹ Xuân A, tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu, Việt nam
Hạng mục công trình
  • 8 si lô vuông bằng bê tông cốt thép chứa lúa (Giai đoạn mở rộng #1)
  • 3 si lô tròn bằng bê tông cốt thép chứa lúa (Giai đoạn mở rộng #2)
  • Nhà xưởng xay lúa 150 tấn/ngày (Giai đoạn mở rộng #3)
Năm hoàn thành
  • 2004 (Giai đoạn mở rộng #1)
  • 2012 (Giai đoạn mở rộng #2)
  • 2013 (Giai đoạn mở rộng #3)