Our
Project Detail
client's image
Super Coffeemix Vietnam Ltd., Vietnam
Khách hàng Công ty TNHH Super Coffeemix Việt nam
(Nhà máy sản xuất thực phẩm tiện lợi và thức uống nhanh)
Phạm vi công việc của T&E Tư vấn tổng hợp EPCM
Phạm vi công việc thiết kế
  1. Qui hoạch tổng mặt bằng
  2. Kiến trúc
  3. Kết cấu và hạ tầng
  4. Cơ điện
Vị trí Khu Công Nghiệp Việt nam – Singapore I, Việt nam
Diện tích khu đất 15,022 m2
Diện tích sàn xây dựng 9,772.2 m2
Hạng mục công trình
  • Nhà xưởng sản xuất (áp dụng tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt)
  • Nhà kho
  • Văn phòng, nhà ăn, nhà bảo vệ …
  • Công tác hạ tầng kỹ thuật
Năm hoàn thành 2011