Our
Project Detail
BASF (M) Sdn Bhd, Malaysia (Pasir Gudang)
Khách hàng BASF (M) Sdn Bhd
(Nhà máy chế tạo nhựa kỹ thuật)
Phạm vi công việc của T&E Tư vấn tổng hợp EPCM
Phạm vi công việc thiết kế
 1. Qui hoạch tổng mặt bằng
 2. Kiến trúc
 3. Kết cấu và hạ tầng
 4. Cơ điện
 5. Cảnh quan sân vườn
Vị trí PTD 119694, Jalan Cecair, Pasir Gudang, Johor, Malaysia
Diện tích khu đất 18,370 m2
Diện tích sàn xây dựng 11,697 m2 (Giai đoạn 1) & Giai đoạn mở rộng
Hạng mục công trình
 • Nhà xưởng sản xuất (Giai đoạn 1)
 • Khu bốc dỡ hàng (Giai đoạn 1)
 • Trạm điện (Giai đoạn 1)
 • Móng cho thiết bị công nghệ (Giai đoạn 1)
 • 300m3 si lô chứa (Giai đoạn mở rộng)
Năm hoàn thành
 • 1999 (Giai đoạn 1))
 • 2004 (Giai đoạn mở rộng)