Our
Project Detail
CYM Chemicals Sdn Bhd, Malaysia
Khách hàng CYM Chemicals Sdn Bhd
(Nhà máy hóa chất in gạch)
Phạm vi công việc của T&E Đứng đầu liên danh thiết kế
Phạm vi công việc thiết kế
  1. Qui hoạch tổng mặt bằng
  2. Kiến trúc
  3. Kết cấu và hạ tầng
  4. Cơ điện
  5. Cảnh quan sân vườn
Vị trí Kota Kemuning, Shah Alam, Selangor, Malaysia
Diện tích khu đất 4,047 m2
Diện tích sàn xây dựng 2,373 m2
Hạng mục công trình
  • Nhà xưởng sản xuất
  • Nhà kho
  • Nhà văn phòng
  • Công tác cảnh quan sân vườn
Năm hoàn thành 2008