Our
Project Detail
Evyap Sabun Malaysia Sdn Bhd, Malaysia
Khách hàng Evyap Sabun Malaysia Sdn Bhd
(Nhà máy sản xuất hóa dầu)
Phạm vi công việc của T&E Thiết kế và xin phép cơ quan chức năng
Phạm vi công việc thiết kế
  1. Kiến trúc
  2. Kết cấu và hạ tầng
Vị trí Tanjung Langsat Industrial Estate, Pasir Gudang , Johor, Malaysia
Diện tích khu đất 225,500 m2
Hạng mục công trình
  • Nhà xưởng sản xuất
  • Khu bốc dỡ hàng
  • Cầu đở ống
  • Bồn bể thép
  • Văn phòng, nhà ăn, nhà bảo vệ và v.v.
Năm hoàn thành 2015