Our
Project Detail
Iffco (Malaysia) Sdn Bhd, Malaysia
Khách hàng Iffco (Malaysia) Sdn Bhd
(Nhà máy hóa dầu)
Phạm vi công việc của T&E Tư vấn tổng hợp EPCM
Phạm vi công việc thiết kế
 1. Qui hoạch tổng mặt bằng
 2. Kiến trúc
 3. Kết cấu và hạ tầng
 4. Cơ điện
 5. Bể chứa
 6. Công nghệ P&ID and OSBL
Vị trí PTD 84417, Jalan Emas, Pasir Gudang, Johor, Malaysia
Diện tích khu đất 4.021 hecta
Hạng mục công trình
 • Nhà máy chưng cất phân đoạn
 • Nhà máy tách mỡ
 • Nhà máy sản xuất xà phòng
 • Bể chứa & Công tác liên quan
 • Khu vực bốc dỡ hàng
 • Nhà nồi hơi
 • Cầu đở ống
 • Trạm điện
Năm hoàn thành 2016