Our
Project Detail
client's image
Lurgi (M) Sdn Bhd, Malaysia
Khách hàng Lurgi (M) Sdn Bhd
(Nhà máy sản xuất methanol cho Petronas Methanol (Labuan) Sdn Bhd)
Phạm vi công việc của T&E Tư vấn tổng hợp EPCM
Phạm vi công việc thiết kế
  1. Kiến trúc
  2. Kết cấu và hạ tầng
Vị trí Lô 205350607, Jalan Patau-Patau, Rancha-Rancha Industrial Area, Federal Territory Labuan, Malaysia
Hạng mục công trình
  • Nhà điều khiển
  • Trạm điện chính
  • Kết cấu lấy nước biển
  • Nhà xưởng sản xuất
  • Nhà văn phòng
  • Nhà ăn
  • Cảnh quan sân vườn
Năm hoàn thành 2010