Our
Project Detail
Pan-Century Oleochemicals Sdn Bhd, Malaysia (Pasir Gudang - PLO 231)
Khách hàng Pan-Century Oleochemicals Sdn Bhd
(Nhà máy hóa dầu)
Phạm vi công việc của T&E Thiết kế và xin phép cơ quan chức năng
Phạm vi công việc thiết kế
  1. Kiến trúc
  2. Kết cấu và hạ tầng
Vị trí Lô 231, Jalan Pekeliling, Pasir Gudang, Johor, Malaysia
Diện tích khu đất 22,743 m2
Diện tích sàn xây dựng Giai đoạn mở rộng
Hạng mục công trình
  • Nhà xưởng sản xuất dụng cụ nong lỗ
  • Cầu đở ống
  • Công tác phá dỡ
Năm hoàn thành 2014