Our
Project Detail
Lafarge Drymix Sdn Bhd, Malaysia
Khách hàng Lafarge Drymix Sdn Bhd
(Nhà máy sản xuất sản phẩm bê tông)
Phạm vi công việc của T&E Thiết kế và xin phép cơ quan chức năng
Phạm vi công việc thiết kế
  1. Kiến trúc
  2. Kết cấu và hạ tầng
  3. Cơ điện
  4. Móng thiết bị
Vị trí Lô PTD 66240, Jalan Pukal 3, Lembaga Pelabuhan Johor Area, Pasir Gudang, Johor, Malaysia
Diện tích khu đất 3,194.28 m2
Hạng mục công trình
  • Nhà kho và Nhà máy sản xuất bê tông
  • Nhà bảo vệ và Phòng dán nhãn
  • Móng cầu cân
Năm hoàn thành 2017