Our
Project Detail
United Kotak Berhad, Malaysia
Khách hàng United Kotak Berhad
(Nhà máy sản xuất tấm và hộp carton dợn sóng)
Phạm vi công việc của T&E Thiết kế và xin phép cơ quan chức năng
Phạm vi công việc thiết kế
  1. Qui hoạch tổng mặt bằng
  2. Kiến trúc
  3. Kết cấu và hạ tầng
Vị trí Kawasan Perindustrian Indahpura, Mukim Kulai, Kulaijaya, Johor, Malaysia
Diện tích khu đất 41,870 m2
Diện tích sàn xây dựng 23,222 m2
Hạng mục công trình
  • Nhà xưởng sản xuất
  • Khu bốc dỡ hàng
  • Trạm điện
  • Khối văn phòng
Năm hoàn thành 2014