Our
Project Detail
client's image
Times Ceramica Sdn Bhd, Malaysia
客戶 Times Ceramica Sdn Bhd
(瓷磚制造廠)
T&E的角色
 1. 工程設計
 2. 單位送件
 3. 招標
 4. 工程監督
設計範圍
 1. 項目布局
 2. 建築設計
 3. 土木與結構
 4. 機電
 5. 設備基礎
地點 PLO 153, Tanjung Langsat Industrial Estate, Pasir Gudang, Johor, Malaysia
土地面積 97,092 平方米
建築面積 35,757 平方米
項目組件
 • 生產廠房與附屬建築
 • 原料倉庫
 • 33kV變電站
 • 辦公大樓
 • 輔助建築
 • 地下/地面泥漿槽
 • 廢水處理站基礎
 • 生產設備基礎
完成年份 2016