Our
Project Detail
Almer Malaysia Sdn Bhd, Malaysia
客戶 Almer Malaysia Sdn Bhd
(奶精產品)
T&E的角色
 1. 工程設計
 2. 單位送件
 3. 招標
設計範圍
 1. 項目布局
 2. 建築設計
 3. 土木與結構
 4. 機電
地點 Lot PTD 228767, Jalan Keluli 7, Pasir Gudang Industrial Estate, 81700 Pasir Gudang, Johor, Malaysia
土地面積 28,328 平方米
建築面積 16,269 平方米
項目組件
 • 幹燥機廠房
 • 鍋爐與冷卻房
 • 廢水處理站基礎
 • 化學室
完成年份 建設階段