check out
what we do

Peringkat Pengurusan Pembinaan

  1. Menyediakan kakitangan sepenuh masa yang cekap bagi penyeliaan tapak dan penyelarasan semua kerja-kerja pembinaan yang direka bentuk dan dikemukakan di bawah peringkat tertentu.
  2. Memastikan semua kerja dilaksanakan mengikut reka bentuk dan spesifikasi yang diperlukan dan mengikut jadual masa.
  3. Menyelaras semua kerja dengan pelbagai kontraktor / pembekal dengan mengadakan mesyuarat dan penyelarasan tapak secara tetap.
  4. Menyemak dan mengesahkan tuntutan kemajuan dan bahan tuntutan di tapak oleh pelbagai kontraktor pada setiap bulan.
  5. Mengemaskini anggaran projek berdasarkan perubahan kerja (penambahan atau peninggalan) yang timbul semasa kontrak.
  6. Sentiasa mengemaskini program utama dan memantau penyiapan kerja-kerja untuk setiap peringkat aktiviti pembinaan.
  7. Menasihati pelanggan dalam isu-isu kontrak seperti pelanjutan masa, Liquidated and Ascertained Damages (LAD), dan lain-lain untuk pelbagai pakej kerja.
  8. Menyelaras adanya perkhidmatan seperti air, elektrik, dan lain-lain, untuk pentauliahan dan ujian percubaan peralatan pada masa yang sesuai seperti yang dijadualkan.
  9. Melaksanakan keperluan pelanggan dan undang-undang untuk keselamatan dan kesihatan di tapak.