check out
what we do

Peringkat Reka Bentuk dan Aplikasi Kawal Selia

 1. Bergantung kepada maklum balas yang tepat oleh pelanggan ke atas keperluan reka bentuk dan pengesahan di pelbagai peringkat reka bentuk, beberapa atau semua skop reka bentuk yang berikut boleh dijalankan dalam dua peringkat, iaitu Peringkat Reka Bentuk Kejuruteraan Asas dan Peringkat Reka Bentuk Kejuruteraan Terperinci. Dengan ini terdapat pilihan penyerahan awal dan / atau tender awal kerja berdasarkan lukisan Kejuruteraan Asas dan pengiraan mengikut keadaan tertentu. Reka Bentuk Kejuruteraan Terperinci boleh disiapkan dalam masa yang ditetapkan untuk penggabungan sebelum dimuktamadkan dan sebelum pemberian kontrak.
 2. Skop Reka Bentuk:
  1. Reka bentuk seni bina bangunan untuk projek
  2. Kerja Awam termasuk turapan, saliran, pembentungan, bekalan air dan pengagihan, dan lain-lain
  3. Perkhidmatan Mekanikal dan Elektrikal termasuk bekalan yang tetap dan siap sedia dan pengagihan elektrik, sistem perlindungan kebakaran, penyaman udara dan sistem pengudaraan mekanikal, sistem perlindungan kilat, telefon dan sistem siar awam, dan lain-lain
  4. Proses kejuruteraan, reka bentuk mekanikal, peralatan dan kawalan, paip proses, tangki, dan lain-lain
  5. Reka bentuk struktur termasuk asas tapak dan reka bentuk superstruktur untuk struktur-struktur bangunan
  6. Reka bentuk struktur bagi asas tapak dan / atau struktur untuk jentera dan peralatan proses, contohnya dok leveler, jambatan timbang, dan lain-lain
 3. Kemas kini Anggaran Kos Awal berdasarkan reka bentuk yang lengkap pada peringkat ini.
 4. Menyemak semula Program Awalan Utama disediakan pada peringkat Perancangan dan Susun Atur, untuk menggambarkan keadaan semasa.