check out
what we do

Peringkat Perancangan dan Susun Atur

  1. Memeriksa tanah bagi projek untuk keadaan sempadan dan perkhidmatan yang sedia ada, pelarasan bagi ukur tanah untuk mengambil ciri-ciri di atas dan sedia ada dalam tanah.
  2. Mengesyor dan menyelaraskan kajian teknikal atau penyiasatan lain, contoh: penyelidikan tanah.
  3. Berunding dan mendapatkan kehendak daripada pihak berkuasa tempatan yang berkaitan dengan perancangan dan kehendak susun atur yang ditetapkan oleh mereka, contoh: anjakan bangunan, ruang tempat letak kereta.
  4. Mengkaji dan memperolehi Ringkasan Projek oleh Pelanggan bersama-sama dengan maklum balas daripada (1), (2) dan (3) di atas untuk menyediakan Pelan Susun Atur Asas Projek.
  5. Berdasarkan Ringkasan Projek oleh Pelanggan, membangunkan Pelan Lakaran Bangunan bagi bangunan yang dikehendaki bagi projek.
  6. Untuk menyiasat dan mengesahkan prosedur penyerahan terperinci dan keperluan oleh pihak berkuasa yang berkaitan untuk kelulusan berkanun sebelum memulakan kerja dan memulakan operasi setelah selesai projek.
  7. Menyedia dan membentangkan Program Awalan Utama untuk perbincangan dan kelulusan projek.
  8. Menyediakan dan membentangkan Anggaran Kos Awal Projek.