Our
Project Detail
client's image
FFM Grains & Mills Sdn Bhd, Malaysia
客户 FFM Grains & Mills Sdn Bhd
(面粉加工厂)
T&E的角色
 1. 工程设计
 2. 单位送件
 3. 招标
 4. 工程监督
设计范围
 1. 建筑设计
 2. 土木与结构
 3. 消防系统
地点 Lot PTD 66243, Kawasan Lembaga Pelabuhan Johor, Pasir Gudang, Johor, Malaysia
土地面积 36,394 平方米
项目组件
 • 散装装载大楼
 • 面粉筒仓大楼
 • 磨房大厦
 • 乘客电梯
 • 糠及副产品大厦
完成年份 建设阶段