Khách hàng của Chúng tôi

Các dự án

FFM Grains & Mills Sdn Bhd, Malaysia
FFM Grains & Mills Sdn Bhd, Malaysia
Vietnam Flour Mills Ltd., Vietnam
Vietnam Flour Mills Ltd., Vietnam
Malayan Flour Mills Berhad, Malaysia (Pasir Gudang)
Malayan Flour Mills Berhad, Malaysia (Pasir Gudang)
Malayan Flour Mills Berhad, Malaysia (Lumut)
Malayan Flour Mills Berhad, Malaysia (Lumut)
White Horse Ceramic Industries Sdn Bhd, Malaysia (Pasir Gudang)
White Horse Ceramic Industries Sdn Bhd, Malaysia (Pasir Gudang)
Times Ceramica Sdn Bhd, Malaysia
Times Ceramica Sdn Bhd, Malaysia
Malaysian Mosaics Berhad, Malaysia (Kluang - Mengkibol Industrial Area)
Malaysian Mosaics Berhad, Malaysia (Kluang - Mengkibol Industrial Area)
Malaysian Mosaics Berhad, Malaysia (Kluang - Batu 4)
Malaysian Mosaics Berhad, Malaysia (Kluang - Batu 4)
Evyap Sabun Malaysia Sdn Bhd, Malaysia
Evyap Sabun Malaysia Sdn Bhd, Malaysia
Iffco (Malaysia) Sdn Bhd, Malaysia
Iffco (Malaysia) Sdn Bhd, Malaysia
CYM Chemicals Sdn Bhd, Malaysia
CYM Chemicals Sdn Bhd, Malaysia
BASF (M) Sdn Bhd, Malaysia (Pasir Gudang)
BASF (M) Sdn Bhd, Malaysia (Pasir Gudang)
FFM Berhad, Malaysia
FFM Berhad, Malaysia
Power Root (M) Sdn Bhd, Malaysia
Power Root (M) Sdn Bhd, Malaysia
BASF (M) Sdn Bhd, Malaysia (Shah Alam)
BASF (M) Sdn Bhd, Malaysia (Shah Alam)
Almer Malaysia Sdn Bhd, Malaysia
Almer Malaysia Sdn Bhd, Malaysia

Lời giới thiệu

Khi bạn đang đọc trang này, đó là vì công ty bạn đang bắt tay vào chương trình mở rộng đòi hỏi việc quản lý dự án xây dựng thích hợp cho các cơ sở mới để đáp ứng nhu cầu kinh doanh đang tăng trưởng. Có lẽ bạn sẽ cân nhắc về cách thức công ty bạn có thể quản lý dự án này mà không có bất cứ trở ngại tạm thời đến nhân sự hiện hữu của bạn, người quản lý công việc đang xảy ra, được yêu cầu chăm sóc dự án mới.

T&E sẽ cung cấp các dịch vụ quản lý dự án có chất lượng đảm bảo dưới hình thức Thiết kế, Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và Đánh giá lựa chọn Nhà thầu, Tư vấn quản lý thi công xây dựng.

Xem thêm – Thông tin về công ty

Thư khen ngợi

We have a very satisfying working relationship with T&E. We particularly find Ir Tang Sew Ping to be enthusiastically helpful beyond his duty as our consultant.

APM Springs (Vietnam) Co. Ltd.

Đọc thêm – Thư khen ngợi của Khách hàng

Tin tức / Thông báo

Tải về