Our
Project Detail
White Horse Ceramic Industries Sdn Bhd, Malaysia (Pasir Gudang)
Khách hàng White Horse Ceramic Industries Sdn Bhd
(Nhà máy sản xuất gạch men)
Phạm vi công việc của T&E Tư vấn tổng hợp EPCM
Phạm vi công việc thiết kế
 1. Qui hoạch tổng mặt bằng
 2. Kiến trúc
 3. Kết cấu và hạ tầng
 4. Cơ điện
Vị trí #1 PLO 464, Jalan Gangsa, Pasir Gudang, Johor, Malaysia
Vị trí #2 PLO 453, 496 & 728, Jalan Keluli 3, Pasir Gudang, Johor, Malaysia
Hạng mục công trình
 • Nhà xưởng sản xuất & Nhà kho chứa nguyên liệu (PLO 464)
 • Khu vực bốc dỡ hàng (PLO 464)
 • Văn phòng, nhà ăn và nhà phụ trợ (PLO 464)
 • Nhà kho (PLO 453)
 • Nhà kho (PLO 496)
 • Khu vực bốc dỡ hàng (PLO 496)
 • Nhà kho thành phẩm và bán thành phẩm (PLO 728)
Năm hoàn thành
 • 2003 (Mở rộng mới nhất tai vị trí #1)
 • 2008 (Mở rộng mới nhất tai vị trí #2)