check out
what we do

Giai đoạn thiết kế và xin phép cơ quan chức năng

 1. Trên cơ sở phản hồi kịp thời của Khách hàng về yêu cầu thiết kế và xác nhận ở những giai đoạn khác nhau của việc thiết kế, một số hoặc là tất cả các phạm vi thiết kế theo sau sẽ được tiến hành trong hai giai đoạn, ví dụ giai đoạn thiết kế cơ bản và giai đoạn thiết kế chi tiết. Lựa chọn phương án xin phép cơ quan chức năng hoặc/và mời, chọn thầu sẽ được thực hiện sớm dựa vào bản vẽ thiết kế cơ bản và thuyết minh tính toán. Thiết kế chi tiết có thể hoàn thành đúng thời hạn trước khi thống nhất và thông báo kết quả đấu thầu.
 2. Phạm vi công việc thiết kế:
  1. Thiết kế kiến trúc
  2. Thiết kế kỹ thuật hạ tầng bao gồm vĩa hè và đường giao thông, hệ thống cấp thoát nước...
  3. Thiết kế hệ thống cơ điện bao gồm cung cấp hệ thống cung cấp và phân phối điện, hệ thống phòng cháy chữa cháy, điều hòa nhiệt độ và thông gió, hệ thống chống sét, hệ thống điện thoại và thông tin liên lạc ...
  4. Thiết kế về cơ khí phụ trợ công nghệ, đường ống và bể chứa công nghệ, điều khiển và trang thiết bị đo kiểm.
  5. Thiết kế kết cấu bao gồm nền móng và kết cấu bên trên cho toàn bộ công trình
  6. Thiết kế kết cấu và nền móng cho máy móc và thiết bị công nghệ như cầu cân, bàn nâng..
 3. Cập nhật chi phí tổng dự toán xây dựng công trình trong giai đoạn thiết kế này.
 4. Chỉnh sữa tổng tiến độ dự án đã được thực hiện ở giai đoạn qui hoạch và lên kế hoạch để phản ánh tình trạng cập nhật mới nhất.