check out
what we do

Dịch vụ thiết kế, tư vấn mời và chọn thầu, quản lý xây dựng

Trong việc so sánh với dịch vụ tư vấn kiểu thông thường mà không làm tăng giá thành dự án tổng thể, Công ty chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ quản lý dự án đảm bảo chất lượng trong hình thức thiết kế, tư vấn mời và chọn thầu, quản lý xây dựng (gọi tắt là EPCM).

Dịch vụ chuyên nghiệp của chúng tôi sẽ bắt đầu từ việc tìm kiếm mảnh đất xây dựng, nơi mà chúng tôi có thể phối hợp tất cả yêu cầu chủ yếu về quy hoạch và kỹ thuật, cung cấp nhiều lợi ích với việc bố trí công nghệ tốt hơn và tiết kiệm chi phí đáng kể.

Với việc phối hợp và hợp thành đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật, hệ thống quản lý chất lượng đảm bảo của chúng tôi sẽ thể hiện thiết kết tối ưu, chọn thầu hiệu quả và giám sát xây dựng chuyên nghiệp.

Chúng tôi nỗ lực hoàn thành toàn bộ dự án để đạt được hài lòng từ Khách hàng mà không phát sinh thêm chi phí và đáp ứng nguyên tắc đôi bên cùng có lợi trong mọi trường hợp.

Phạm vi công việc của dịch vụ chuyên nghiệp theo công việc tiêu chuẩn mà T&E đã cung cấp cho Khách hàng như sau:

  Giai đoạn quy hoạch và lên kế hoạch

  Giai đoạn thiết kế và xin phép cơ quan chức năng

  Giai đoạn mời và chọn thầu

  Giai đoạn quản lý xây dựng

  Giai đoạn hoàn thành xây dựng